การปฏิบัติตามความซื่อสัตย์
บ้าน » การปฏิบัติตามความซื่อสัตย์

การปฏิบัติตามความซื่อสัตย์

 

Polinovel Tech มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสูงสุดในความสัมพันธ์ของเรากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย รวมถึงลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นของเราความมุ่งมั่นนี้กำหนดให้เราดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ Polinovel Tech

 

เรามอบหมายให้พนักงานของเราดำเนินธุรกิจทั้งหมดกับบุคคลภายนอกในลักษณะที่สะท้อนถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์ของเราเราจะไม่ยอมรับการกระทำที่ผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมายทุกรูปแบบข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรามีความสำคัญสำหรับเรา และใครก็ตามสามารถติดต่อสำนักงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของเรา หากมีคำถามหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือเพื่อรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือถูกกล่าวหาว่าผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมาย

 

ใครก็ตามที่ส่งข้อร้องเรียนหรือคำถามควรระบุชื่อ ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดที่เหมาะสมของพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือถูกกล่าวหาว่าผิดหลักจริยธรรมหรือผิดกฎหมาย เพื่อที่เราจะได้สามารถติดต่อเขาได้โดยตรงหากจำเป็นเราจะจัดการกับข้อซักถามทั้งหมดอย่างรอบคอบและพยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาความลับของการสอบถามหรือรายงานใดๆ ภายในขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอนุญาตเราจะดำเนินการสอบสวนทั้งหมดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

Polinovel Tech จะไม่ยอมให้มีการตอบโต้หรือการตอบโต้ต่อบุคคลใดๆ ที่ให้ข้อมูลหรือช่วยเหลือโดยสุจริตใจในการสอบสวนหรือดำเนินการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือถูกกล่าวหาว่าผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมาย

 

แผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความซื่อสัตย์ของ Polinovel Tech

อีเมล์: integrity@polinovel.com

 

วิธีการติดต่อที่กล่าวมาข้างต้นใช้ได้กับการสอบถามและการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของ Polinovel Tech เท่านั้นหากท่านต้องการแจ้งข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและบริการโดยทั่วไปของเรา โปรดใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อการตอบกลับที่รวดเร็วสำหรับข้อมูลติดต่อที่สำคัญของธุรกิจหลักของเราและหน่วยงานในเครือ โปรดดูที่หน้าข้อมูลติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ติดต่อเรา

+86-755-28906569
1010 อาคาร Longnian, 29 Longcheng Ave, พื้นที่ Nanlian, Longgang St, Longgang Dist, เซินเจิ้น, จีน 518116

ลิงค์ด่วน

ลิขสิทธิ์ © 2006-2023 Polinovel สงวนลิขสิทธิ์